Co dělat když....

....pes/kočka/ pokouše člověka? - je vždy nutné /a zákon to přikazuje/ co nejdříve předvést zvíře k veterinárnímu  lékaři. Ten jej klinicky vyšetří a vydá o tomto vyšetření zprávu pro poraněnou osobu. Druhá prohlídka zvířete se provádí 5.den po poranění a opět je vydána zpráva.Současně majitel předkládá očkovací průkaz k ověření vakcinace proti vzteklině.

Mezi 1. a 2. prohlídkou je nařízena tzv. uzávěra /zvíře nesmí nikoho zranit a nesmí uniknout/.Jakákoliv změna zdravotního stavu/i banální/ musí být nahlášena ošetřujícímu veterinárnímu lékaři. Při nedodržení 2.prohlídky veterinární lékař tuto skutečnost oznamuje příslušným orgánům státní správy.

Vzteklina je velmi nebezpečná nákaza a po propuknutí příznaků má vždy smrtelný průběh a je neléčitelná. To platí jak pro člověka, tak pro ostatní savce.

U psů  se projevuje neklidem, neposlušností, bezdůvodným chraplavým štěkotem, snahou uniknout, zvrácenou chutí /požírání hlíny, kamenů, skla/ později zuřivostí, napadáním jiných zvířat, změnou výrazu očí, vyhledáváním tmavých míst /kočky/, v dalším stádiu pak ochrnutím dolní čelisti, nemožnosti polykat, výtokem slin, paralýzou částí těla.

Nezapomínejte prosím na povinnou vakcinaci proti vzteklině u Vašich psů /1x za 1-3roky dle použité vakcíny/. U koček, pokud necestují mimo území České republiky, je vakcinace nepovinná, lze ji však jednoznačně doporučit.


.... potřebuji provést vakcinaci u koťat /a kolik mě to bude stát/? - pokud proběhl bezproblémový odchov, t.j koťata nepřišla o matku, popř. nebyla od narození přikrmována mléčnými náhražkami mateřského mléka, je vakcinace doporučována ve stáří minimálně 8 týdnů /nejlépe 9.-10. týden stáří/. Jedná se o vakcinaci proti virové rhinotracheitidě, kalicivirose, panleukopénii a někdy i chlamydióze /např.Biofel PCH,Felocell CVR/. Vakcinace se opakuje 1x po 3-4 týdnech. Vzniklá imunita chrání kočky po dobu 12 měsíců. Od 3.měsíce stáří lze vakcinovat vzteklinu /což je vhodné pro venkovní kočky ,popř. nutné při cestování do zahraničí/, zde stačí 1 aplikace, vzniklá imunita chrání zvíře 1 až 3 roky dle použité vakcíny /např.Biofel PCHR, Rabisin R/. Velmi doporučitelné je rozšíření o vakcinaci proti kočičí leukóze /FeLV a nemocím přidruženým k FeLV infekcím/. Zde se začíná s vakcinací /např.Leukocell 2/ od 9.týdne, následuje revakcinace po 2-3 týdnech. Vzniklá imunita chrání kočky po dobu 1 roku.U rizikových koťat /např. neznámý původ, chronické nediagnostikované onemocnění/ je doporučován před vakcinací test na možnou přítomnost FeLV viru v krvi /samotná vakcinace sice nevyvolá onemocnění či zdravotní komplikace u FeLV pozitivního jedince, vakcinace ale nemá u takovýchto jedinců žádný protektivní účinek, cena testu je cca 700,-/.U pacientů z chovů postižených dermatofytózou /plísňovým onemocněním kůže a srsti/ je vhodná též vakcinace proti této /Biofel M: od 2 měs. stáří,s revakcinací za 3 týdny/.
Ceny vakcín /listopad 2013/ a nejčastějších kombinací :

Biofel PCH - 385,-

Biofel PCHR - 485,-

Felocell CVR - 385,-

Felocell + Rabisin R - 585,-

Biofel M - 435,-

Leukocell 2 - 560,-

Feukocell CVR + Leukocell 2 - 760,-

Cena je včetně klin. vyšetření zdravotní stavu, materiálu a vlastní vakcinační dávky a je stejná u koťat i dospělců.V případě vakcinace 3 a více koťat je poskytována sleva v rozmezí 15-20%.
Před vakcinací je nutné koťata min. 2x odčervit /odstup od vakcinace má činit alespoň 10 dnů/.
Přípravky na odčervení, např.: 
Banminth 2g - 198,- /na 4kg hmotnosti/

Vitaminthe pasta - 309,-/na 20kg/

Drontal Plus 2tbl - 180,-/na 8kg/

Runcid suspenze - 52,- /kotě,kočku do 4 kg/


Pro vakcinaci koťat a odběru většího počtu odčervovacích přípravků je lépe se objednat - tel.:233 376 848, 604 326 587  /stačí 1 den  předem/ během ordinační doby pondělí - pátek  9-13 14-18.